Echografie

Wat is echografie?

Echografie is beeldvormend onderzoek waarbij het beeld wordt opgemaakt door weerkaatsing van geluidsgolven. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar voor het menselijk oor. Verschillende soorten menselijk materiaal creëren een andere weerstand op deze geluidsgolven waardoor er onderscheid gemaakt kan worden tussen botstructuren, spieren, pezen en ander weefsel. Met een probe (scanner) in combinatie met geleidingsgel en een beeldscherm die gekoppeld is aan het echosysteem brengen wij een bepaalde regio in kaart.

Wie doet echografie?

Het echografisch onderzoek binnen het SMC Flevoland wordt gedaan door de sportarts of fysiotherapeut die een aanvullende cursus/cursussen hebben gevolgd tot MSK (musculoskeletale) echografist. Hierbij maken wij echobeelden van oppervlakkige pees- of spierstructuren om ‘afwijkingen’ aan deze structuren in kaart te brengen. Is er sprake van complexere echografische vraagstukken dan zullen wij u in deze gevallen verwijzen naar een echolaborant in een ziekenhuis of in een ander zelfstandig behandelcentrum waarbinnen een echolaborant werkzaam is.

Waarvoor zetten wij echografie in?

Binnen het SMC Flevoland gebruiken wij echografie alleen voor het in kaart brengen van oppervlakkige musculoskeletale structuren. Hieronder vallen o.a. bot, pees, band en spierstructuren. Botstructuren geven een beperkende factor voor het in kaart brengen van weefsel. Zo kunnen wij bijvoorbeeld geen structuren in kaart brengen die afgeschermd zijn door bot. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kniegewricht of het schoudergewricht. Wij kunnen hierdoor slechts kleine delen van o.a. het kraakbeen, de menisci of banden die in het gewricht zelf zitten. Om een goed beeld te krijgen van deze structuren is in veel gevallen een X-Ray of MRI nodig. Binnen de fysiotherapie wordt echografie het meeste ingezet om te onderzoeken of er structurele veranderingen zijn opgetreden in peesstructuren. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op het uit te voeren beleid om u zo goed mogelijk te helpen. In de meeste gevallen is dergelijk beeldvormend onderzoek niet nodig en kunnen wij de juiste diagnose stellen op basis van uw verhaal en basisfunctieonderzoek i.c.m. specifieke testen.

Wanneer zetten wij echografie in?

Echografie binnen het SMC Flevoland is onderdeel van ons diagnostisch proces en wordt alleen ingezet als dit in potentie van invloed kan zijn voor de aanpak binnen uw behandeltraject. Een goed uitgevoerde echo kost gemiddeld ongeveer 20 minuten. Wij bieden geen preventief echo-onderzoek aan, maar zullen echografie alleen inzetten voor het in kaart brengen van lokale veranderingen of voor de lokalisatie van o.a. peesstructuren voor het effectief uitvoeren van shockwave therapie. Weten wat shockwave therapie kan doen bij (chronische) spier-peesklachten? Lees er hier meer over.

Afspraak maken

Heb je fysieke klachten of wil je maatwerk begeleiding binnen je fysieke doelen? Bij ons kan je voor de meeste zorg zonder verwijzing terecht!

  • check icon Multidisciplinair team van zorgprofessionals
  • check icon Expertise in sportrevalidatie, orthopedische revalidatie en leefstijlverandering
  • check icon Optimale faciliteiten voor herstel waaronder een eigen testlab en 300m2 fitness faciliteiten
Afspraak maken

Vergoeding zorgverzekeraar

Het Sport Medisch Centrum Flevoland biedt zowel specialistische zorg, multidisciplinaire zorg als fitness en leefstijlbegeleiding. Veel zorgdiensten worden vergoed vanuit uw verzekering waaronder sportgeneeskunde, gecombineerde leefstijlinterventie, fysiotherapie en diëtetiek.

Bekijk overzicht

Klaar om de beste versie van jezelf te worden?

Ons team kijkt graag samen met jou naar wat je nodig hebt om je doelen te behalen. We begeleiden je stap voor stap door het traject en staan altijd klaar om jouw vragen te beantwoorden.

Afspraak maken