Sportmedische onderzoeken en Sportkeuringen

Net zoals een auto na verloop van tijd jaarlijks een algemene periodieke keuring dient te ondergaan is het verstandig uw fysieke gesteldheid te controleren voordat u deze serieus gaat belasten. Dit kan door middel van een sportmedisch onderzoek of sportkeuring. Dit preventieve onderzoek bij de sportarts brengt uw fysieke belastbaarheid in beeld en kan eventuele onderliggende problematiek aan het licht brengen vóórdat dit tot uiting komt. Een sportmedisch onderzoek wordt geadviseerd voor beginnende sporters, intensieve sporters, maar ook aan patiënten met chronische aandoeningen. Ook kan het raadzaam zijn om eenmalig of periodiek een sportmedisch onderzoek uit te voeren wanneer u mogelijk erfelijk bent belast met aandoeningen aan het hart of aan de longen.

Sportmedisch onderzoek versus sportkeuring 

Vroeger bestond de sportkeuring uit tien diepe kniebuigingen en werd de bloeddruk gemeten. Tegenwoordig is de sportkeuring flink uitgebreid en spreken we liever van een sportmedisch onderzoek. Deze onderzoeken zijn bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde uitvoering van sport- en beweegactiviteiten. Tevens wordt er inzicht gekregen in de fysieke conditie en een hierbij een passend en gericht trainingsadvies gegeven.
De term sportkeuring wordt alleen nog gehanteerd bij een aantal takken van sport waarvoor het ondergaan van een sportmedisch onderzoek verplicht is.

Opties:

 • Sportmedische onderzoeken, in de volksmond ook wel sportkeuringen genoemd.
  U ervaart geen klachten, maar wilt uw prestaties verbeteren of wilt weten of u een sportieve uitdaging) op een veilige manier) aankunt.
 • Sportmedische begeleiding (trainingsadvies en individueel trainingsschema o.b.v. uitkomsten sportmedisch onderzoek)
 • Sportkeuring (verplicht door een sportbond)

Waarom een sportmedisch onderzoek ondergaan?

Niet iedereen hoeft zich te laten keuren voordat hij gaat sporten. In sommige gevallen kan het echter wel verstandig zijn om dit te doen.
Een sportmedisch onderzoek wordt zeker aangeraden als u:

 • Een aandoening of ziekte heeft* of er hart- en vaatziekten in de familie voorkomen;
 • Tijdens inspanning klachten hebt zoals duizeligheid, hartkloppingen, of pijn op de borst*;
 • Een ongewone vermoeidheid ervaart*;
 • Slecht herstelt na inspanning*;
 • Afname van het prestatievermogen ervaart zonder een trainingsafname*;
 • In het verleden nooit intensief aan sport hebt gedaan;
 • Wilt weten wat uw omslagpunt is om zo uw trainingszones te berekenen;
 • Optimaal wilt beginnen met sporten;
 • Exact uw trainingszones wilt weten.

*U kunt bij klachten tijdens inspanning ook bij ons terecht voor een inspanningstest met ademgasanalyse als u een verwijzing heeft van uw huisarts. Dit valt onder verzekerde zorg vanuit de basisverzekering (dit gaat wel ten koste van het eigen risico).

Ook als u een blessure heeft kan het verstandig zijn ernaar te laten kijken voordat het uitgroeit tot een chronische blessure. Natuurlijk kan u ook gewoon nieuwsgierig zijn naar hoe u ervoor staat, en u zo goed mogelijk uw sport wilt kunnen uitvoeren.

Welke sportmedische onderzoeken zijn er?

Sportmedische onderzoeken zijn er in verschillende soorten en maten en kunt u zo uitgebreid maken als u zelf wilt. Van een vragenlijst gecombineerd met kort lichamelijk onderzoek tot een inspanningstest met ECG en ademgasanalyse. Bij een inspanningstest wordt er een ECG (hartfilmpje) gemaakt tijdens inspanning. Er wordt gekeken of uw hart de inspanning aankan. Iedereen kan een sportmedisch onderzoek laten verrichten. 

Voor het onderzoek wordt een uitgebreide vragenlijst doorgenomen. In de vragenlijst komen verschillende thema’s aan bod. Het is belangrijk om een indruk te krijgen over hoe iemand zijn sport beoefent; om welke sporten gaat het? Hoe lang sport iemand al? Op welk niveau wordt er gesport? Worden er wedstrijden gereden, zware toertochten of wil men gewoon fit blijven? Hoeveel uur wordt er aan de hobby besteed en hoe ziet het weekprogramma eruit? Dit kan allemaal van belang zijn voor het optimaal uitvoeren hiervan en welke mate van fitheid benodigd is. 

Sportmedische Onderzoeken

 • Basis Sportmedische Onderzoek (BSMO) 
 • Basisplus Sportmedische Onderzoek (BSMO+) 
 • Groot Sportmedische Onderzoek (GSMO) 
 • Uitgebreid (top)sportmedisch Onderzoek (USMO)
 • Cardiovasculaire (hart- en vaatziekte) screening – Inspanningstest met of zonder ademgasanalyse 
 • Maximale Inspanningstest voor hartslagzones en VO2-max

Sportkeuringen

 • Autosport (KNAF-licentie)
 • Sportduiken (PADI of NOB)
 • Motorsport (KNMV of MON licentie)
 • Parachutespringen
 • Wielrennen (KNWU)
 • Cyclosportive (bijv. La Marmotte en Maratona dles Dolomites)
 • Hardlopen (half)marathon
 • Opleidingen
  • HBO (ALO / Sportkunde)
  • MBO (CIOS / Sport en Bewegen)
  • Veiligheid en Vakmanschap (VeVa)

Rust ECG

Een rust-ECG (hartfilmpje in rust) geeft informatie over de functie van het hart in rust. Door middel van een ECG wordt gekeken naar het hartritme en de geleiding van de elektrische activiteit in het hart. Door middel van analyse kunnen aangeboren en/of verworven hartaandoeningen worden opgespoord. Wanneer het hart op een bepaald moment is beschadigd, bijvoorbeeld na een hartinfarct, kan dit ook terug te zien zijn op de ECG. Ook longproblematiek kan afwijkingen geven op een ECG. Verschillen tussen eerdere ECG’s kunnen ons het meeste informatie geven over mogelijke verworven hartproblemen. Een ECG is van essentieel belang binnen een sportmedisch onderzoek en de vraag of het veilig is om zonder beperkingen te gaan sporten. Binnen het Sport Medisch Centrum Flevoland bieden wij zowel een rust- als inspannings-ECG aan.

De inspannings-ECG vindt plaats in combinatie met een inspanningstest op onze testfiets. In bepaalde gevallen zal u voor een levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering een preventieve rust ECG moeten ondergaan. Op onze locatie in Lelystad kunnen wij hierin voorzien én, wanneer u hiervoor toestemming geeft, de onderzoeksresultaten doorsturen naar de betreffende verwijzer.

Aanvullende verzekering

Sportmedische onderzoeken of sportkeuringen zijn preventief en maken geen onderdeel uit van de basisverzekering. U betaalt zelf of het wordt (volledige of deels) vergoed uit een aanvullende verzekering. Bekijk onze tarieven en informeer u bij uw verzekeraar wat zij vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Voor diensten uit de aanvullende verzekering heeft u geen doorverwijzing nodig van een huisarts. Kosten uit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico. 

Via de link ziet u per verzekeraar en polis voor welke vergoeding u in aanmerking komt. 

Overzicht vergoedingen 2021 Sportmedische zorg (sportarts) door zorgverzekeraars

Sportmedische onderzoeken

Voor jeugdsporters jonger dan 12 jaar (alle sporten bijv. roeien / schaatsen / turnen / tennis / paardrijden enz.)

Inhoud BSMO:

 • Lengte, gewicht, BMI, vetpercentage en ogentest
 • Algemeen intern en orthopedisch onderzoek
 • Specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en op eventuele klachten
 • Uitgebreid individueel advies
 • Standaard rapportage.

Voor meer informatie zie Sportmedische onderzoeken op sportzorg.nl 

Voor jeugdsporters ouder dan 12 jaar en volwassenen (alle sporten bijv. roeien / schaatsen / turnen / tennis / paardrijden enz.)

Inhoud BSMOplus:

 • Als een Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO)
 • Hartfilmpje (ECG) in rust
 • Longfunctie 
 • Bloedonderzoek met hemoglobine (Hb) en ijzer. Bij volwassenen ouder dan 35 jaar wordt ook cholesterol en glucose meegenomen. Op indicatie kan extra bloedonderzoek worden verricht.

Voor meer informatie zie Sportmedische onderzoeken op sportzorg.nl 

Voor volwassenen ouder dan 35 jaar 

Inhoud GSMO:

 • Als een Basisplus Sportmedisch Onderzoek (BSMOplus)
 • Maximale inspanningstest met hartfilmpje (ECG) waardoor bepaling van de:
  • Belastbaarheid van het hart (hoe het hart zich bij inspanning gedraagt) om mogelijk afwijkingen van het hart op te sporen.
  • Conditie (uithoudingsvermogen)
  • Maximale hartslag waardoor samen met de rust hartslag een trainingsschema (hartfrequentieschema) meegegeven kan worden om gerichter met een hartslagmeter te kunnen trainen*. 

* De rust- en maximale hartslag kunnen gebruikt worden om de harstlagzones te bepalen voor een trainingsschema. Deze zones zijn minder accuraat dan bij een inspanningstest met ademgasanalyse waarbij de omslagpunten (o.a. verzuringsdrempel) nauwkeurig gemeten kunnen worden voor een optimaal trainingsschema.

 Voor meer informatie zie Sportmedische onderzoeken op sportzorg.nl 

Voor volwassenen en jeugd(top)sporters

Inhoud USMO:

 • Als een Groot Sportmedisch Onderzoek (GSMO)
 • Maximale inspanningstest met hartfilmpje en ademgasanalyse (oxymetrie) waardoor bepaling van de:
  • Belastbaarheid van het hart, longen en spieren om mogelijke afwijkingen van de ademhaling, zuurstofopname en functie van het hart en spieren op te sporen.
  • VO2-max (nauwkeurige bepaling van de conditie/uithoudingsvermogen)
  • Omslagpunten (o.a. verzuringsdrempel) waardoor, i.c.m. met de rust- en maximale hartslag, nauwkeurige trainings(hartslag)zones berekend kunnen worden.

Voor meer informatie zie Sportmedische onderzoeken op sportzorg.nl 

Voor volwassenen (wel of niet sporters) ouder dan 35 jaar met of zonder een risico voor hart- en vaatziekte.

Inhoud:

 • Bepaling van de risicofactoren op hart- en vaatziekte
 • Lengte, gewicht en algemeen intern onderzoek
 • Rust hartfilmpje
 • Opties:
  • Maximale inspanningstest met hartfilmpje waardoor de bepaling van de:
   • Belastbaarheid van het hart (hoe het hart zich bij inspanning gedraagt) om mogelijk afwijkingen van het hart op te sporen.
  • Maximale inspanningstest met hartfilmpje en ademgasanalyse (oxymetrie) waardoor bepaling van de:
   • Belastbaarheid van het hart, longen en spieren om mogelijke afwijkingen van de ademhaling, zuurstofopname en functie van het hart en spieren op te sporen.

Cardiovasculair vragenlijst:

Print versie (ouder dan 35 jaar) 

Print versie (ouder dan 35 jaar) 

Digitaal met uitslag 

Voor gezonde, fanatieke (top)sporters die hun hartslagzones willen laten bepalen om een trainingsschema op te stellen doormiddel van een inspanningstest met ademgasanalyse.

Inhoud:

 • Lengte, gewicht en algemeen intern onderzoek
 • Longfunctie
 • Rust hartfilmpje
 • Maximale inspanningstest met hartfilmpje en ademgasanalyse (oxymetrie) waardoor bepaling van de:
  • VO2-max (nauwkeurige bepaling van de conditie/uithoudingsvermogen)
  • Omslagpunten (o.a. anaerobe drempel) waardoor, i.c.m. met de rust- en maximale hartslag, nauwkeurige trainings(hartslag)zones berekend kunnen worden.
  • Belastbaarheid van het hart, longen en spieren om mogelijke afwijkingen van de ademhaling, zuurstofopname en functie van het hart en spieren op te sporen.

Sportkeuringen

Voor afgifte van een KNAF-licentie is een sportmedische keuring verplicht. Deze keuring dient jaarlijks gedaan te worden voor rijders en navigatoren. Inhoudelijk is dit een Basis Sportmedisch Onderzoek (zie BSMO). Bij de keuring voor een Internationale licentie dient een ECG (hartfilmpje) gemaakt te worden. Onder de 45 jaar mag dit in rust, boven de 45 jaar is een inspanningstest met hartfilmpje (zie GSMO) verplicht.

Een inspanningstest met hartfilmpje is boven de 35 jaar wel aan te bevelen.

Procedure
Als u inlogt op Mijn KNAF kunt u deel A van het medische keuringsformulier invullen. Als u op afronden klikt wordt er een PDF gemaakt, deze bevat twee pagina’s. Deel A en deel B. Dit document kunt uitprinten en meenemen naar de sportmedische keuring.

Na het voltooien van de sportmedische keuring kunt beide delen van het keuringsformulier uploaden in Mijn KNAF. U heeft zelf de bewaarplicht van uw keuringsformulier.

Wanneer de KNAF de complete keuring en de betaling voor de licentie hebben ontvangen, zullen zij de licentie pas per post naar u toesturen.

Opties

Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO) autosport

Groot Sportmedisch Onderzoek (GSMO) autosport

Formulieren:

Medische keuringsformulier door in te loggen op Mijn KNAF

Voor meer informatie zie:

Medische keuringen op knaf.nl

Sportkeuringen autosport op sportzorg.nl

Voor verantwoord duiken is het van belang een sportspecifieke keuring voor de duiksport te ondergaan. Voor duiksport is een sportmedisch keuring vaak verplicht. Inhoudelijk is dit een vergelijkbaar met een Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO). Soms is aanvullend een inspanningstest met hartfilmpje nodig om u goed te keuren. Hierbij wordt de richtlijn van de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) aangehouden. U kunt er ook voor kiezen om een Groot Sportmedisch Onderzoek (GSMO) te ondergaan. Bij kinderen onder de 12 jaar wordt geen duikkeuring uitgevoerd.

Opties

Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO) duiksport

Groot Sportmedisch Onderzoek (GSMO) duiksport

Formulieren: 

Vragenlijst duikkeuring (https://docs.wixstatic.com/ugd/cfd56d_e4b5082338dd4c9cbe3faf4358c96674.pdf)

Vragenlijst invullen en opsturen naar sportarts@smcflevoland.nl OF printen en meenemen naar de keuring.

Voor meer informatie zie:

Sportmedisch duikonderzoek op Duikkeuring.nl

Sportkeuringen duiksport op sportzorg.nl 

Medische keuring op de website van de Nederlandse Onderwater Bond (NOB)

KNMV: Een sportmedische keuring is alleen verplicht voor coureurs die bij de KNMV een EK- of WK-(dag)licentie willen aanvragen. 

MON: Voor het verkrijgen van een startbewijs is een sportmedische keuring niet verplicht. Echter na het invullen van een eigen verklaring omtrent geschiktheid kan een medische adviseur van de MON bij twijfel over geschiktheid een sportmedische keuring opleggen.

Inhoudelijk is dit een Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO). Uiteraard kan het best interessant zijn om een sportmedisch keuring te ondergaan, al is het alleen maar om uw gezondheid en belastbaarheid met enige regelmaat te controleren. Een inspanningstest met hartfilmpje (GSMO) is boven de 35 jaar wel aan te bevelen.

Opties

Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO) motorsport

Groot Sportmedisch Onderzoek (GSMO) motorsport

Formulieren:

Keuringsformulier KNMV: https://sport-en-beweegkliniek.nl/files/afd684e6538d0f14ebec4e1493cc5533.pdf

Keuringsformulier MON: https://sport-en-beweegkliniek.nl/files/6c07c67dc19f49b3833060dcbf62c583.pdf

Voor meer informatie zie: 

Medische keuring op KNMV.nl

Medische zaken op MON.nl

Sportkeuring motorsport op sportzorg.nl

Een medische verklaring is verplicht om deel te kunnen nemen aan de versnelde vrijeval opleiding (AFF) of de conventionele opleiding (static-line).  

Inhoudelijk is dit een Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO). Uiteraard kan het best interessant zijn om een sportmedisch keuring te ondergaan, al is het alleen maar om uw gezondheid en belastbaarheid met enige regelmaat te controleren. Een inspanningstest met hartfilmpje (GSMO) is boven de 35 jaar wel aan te bevelen. Er is een minimumleeftijd van 16 jaar en onder de 18 jaar moet er schriftelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers afgegeven worden.

Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO) parachutespringen

Groot Sportmedisch Onderzoek (GSMO) parachutespringen

Formulieren: 

Medische verklaring parachutespringen (https://www.parachute.nl/fileadmin/knvvlpa_upload/pdf/Medische_verklaring_parachutespringen_versie_2014.pdf)

Voor meer informatie zie:

Eisen parachutespringen op paracute.nl 

Sportkeuring parachutespringen op sportzorg.nl

Het advies is om over een medische geschiktheidsverklaring te beschikken vanaf 18-jarige leeftijd. De verklaring van medische geschiktheid moet worden afgegeven door een sportarts. Bij de medische keuring wordt beoordeeld of het medisch verantwoord is om aan georganiseerde nationale of internationale wedstrijden deel te nemen. Geadviseerd is om een keuring inclusief rust-ECG te ondergaan. Inhoudelijk is dit een Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO) met een hartfilmpje in rust. Uiteraard kan het best interessant zijn om een sportmedisch keuring te ondergaan, al is het alleen maar om jouw gezondheid en belastbaarheid met enige regelmaat te controleren. Een inspanningstest met hartfilmpje (GSMO) is boven de 35 jaar wel aan te bevelen.

Medische screening

Naast de niet verplichte verklaring van medische geschiktheid is het jaarlijks – bij het aanvragen van je wedstrijdlicentie – wel verplicht een medische screeningslijst in te vullen. 

Na het invullen van de medische screening heeft de medische commissie 10 werkdagen de tijd om deze te beoordelen. Het resultaat van deze medische screening bestaat uit twee mogelijkheden:

 1. De licentie naar keuze wordt uitgegeven.
  Dit is indien er geen medische veranderingen zijn opgetreden.
 2. Een medisch consult bij een gecertificeerde sportarts is noodzakelijk.
  Dit is indien er veranderingen zijn opgetreden in de medische toestand, waardoor herbeoordeling van de medische geschiktheid verplicht is. Indien de sportarts van mening is dat het medisch verantwoord is nationale en internationale wedstrijden te rijden, dan zal hierna de licentie naar keuze worden afgegeven.

Controleer na het maken van je keuzes of de keuring (gedeeltelijk) wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Een overzicht hiervan vind je ook op www.sportzorg.nl.

Opties
Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO) wielrennen
Groot Sportmedisch Onderzoek (GSMO) wielrennen
Uitgebreide (Topsport) Sportmedische Onderzoek (USMO) wielrennen


Formulieren:

Licentie keuringsformulier: https://www.sportzorg.nl/_asset/_public/FED990.pdf

Voor meer informatie zie:

Keuringen op knwu.nl
Sportkeuring wielrennen op sportzorg.nl

Een medische verklaring is verplicht voor de deelname aan een cylcopsportive evenement in Italië en Frankrijk, bijvoorbeeld La Marmotte, Maratona dles Dolomites etc. 

Advies:

 • Bent u onder de 35 jaar dan kunt u kiezen voor een onderzoek met of zonder inspanningstest.
 • Bent u boven de 35 jaar dan wordt altijd een onderzoek met inspanningstest (fietstest) aangeraden. 
 • Ben je een sporter die wil weten waar uw omslagpunt ligt dan kunt u kiezen voor een inspanningstest met ademgasanalyse (zie USMO). U krijgt dan tijdens de inspanningstest een masker dat mond en neus bedekt voor waardoor het mogelijk wordt precies te meten hoeveel zuurstof er wordt opgenomen en hoeveel CO2 er wordt uitgeademd. Met deze gegevens kan het omslagpunt heel precies worden gemeten en wordt het mogelijk om u van zeer gerichte trainingsadviezen te voorzien. 

Op basis van de waardes uit de inspanningstest wordt, afhankelijk van het type onderzoek, een globaal of uitgebreid trainingsadvies voor u opgesteld. 

Stichting Alpe d’HuZes heeft er voor 2018 voor gekozen om u als deelnemer zelf verantwoordelijk te laten zijn of u zich wel of niet wilt laten keuren. Wel vindt de Stichting het noodzakelijk u erop te wijzen dat het beklimmen van de Alpe d’Huez zowel fietsend als lopend geen alledaagse inspanning is. Zeker niet als u dit meerdere keren op één dag gaat doen. Daarom vindt de organisatie het belangrijk u erop te wijzen dat een keuring eigenlijk een noodzaak is, zeker waar het gaat om het constateren van mogelijke hartafwijkingen. Jaarlijks wordt een aantal mensen door de keuring op tijd behandeld voor een geconstateerde afwijking.

Opties:

Basisplus Sportmedische Onderzoek (BSMOplus) 

Groot Sportmedische Onderzoek (GSMO) 

Uitgebreide (Topsport) Sportmedische Onderzoek (USMO)

Inspanningstest voor cardiovasculaire (hart- en vaatziekte) screening met of zonder ademgasanalyse 

Maximale Inspanningstest voor hartslagzones en VO2-max

Controleer na het maken van uw keuze of de keuring (gedeeltelijk) wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Een overzicht hiervan vind je ook op www.sportzorg.nl.

Formulieren:

Medische verklaring Cyclosportive Frankrijk en La Marmotte https://inscription.cyclingclassics.fr/pdf/certificat2.pdf

Medische verklaring Cyclosportive Italië en Maratona dles Dolomites 2021 https://www.maratona.it/public/sitemin/Template_medical_certificate_2021.pdf

Cardiovasculair vragenlijst:

Print versie (ouder dan 35 jaar) (http://www.sportzorg.nl/_asset/_public/Files/Vragenlijst-risico-plotse-hartdood-ouder-dan-35-jaar.pdf)

Digitaal met uitslag (https://www.sportzorg.nl/nieuws/archief/bepaal-je-risico-op-plotse-hartdood-tijdens-het-sporten-1)

Voor meer informatie zie:

Maratona dles Dolomites 
La Marmotte
Stichting Alpe d’HuZes
Alpe d’HuZes op Sportzorg.nl 

Buitenland

Wilt u meedoen aan een marathon of hardloopwedstrijd in Frankrijk en Italië (bijvoorbeeld de Marathon van Parijs of Rome) dan zal u een medische verklaring moeten kunnen overleggen. In Italië is het zelfs verplicht om een inspanningstest met hartfilmpje te ondergaan. Lees goed de reglementen van uw race om hier zekerheid over te krijgen. 

Een sportmedische keuring is dan vaak verplicht maar ook van harte aan te bevelen. 

Advies:

 • Bent u onder de 35 jaar dan kunt u kiezen voor een onderzoek met of zonder

Inspanningstest (fietstest*).

 • Bent u boven de 35 jaar dan wordt altijd een onderzoek met inspanningstest

(fietstest*) aangeraden (voor Italië verplicht).

*We doen een fietstest omdat we dan een inspanningstest met hartfilmpje kunnen doen. Een inspanningstest op de loopband is niet mogelijk vanwege te veel storing op het hartfilmpje.

Nederland

Advies:

Als u problemen heeft met uw gezondheid, die een verhoogd risico geven op hart- en/of vaatziekten zoals overgewicht, een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, suikerziekte, eerder opgetreden hart- en/of vaatziekten (of veel voorkomend in de familie) of indien u vaak blessures hebt, wordt een sportkeuring geadviseerd.

Op sportzorg.nl kunt u meer informatie vinden over keuringen, manieren van testen en eventueel ook een vragenlijst invullen (o.a. een cardiovasculaire vragenlijst). Na invullen van deze lijst kunt u bepalen of het voor u zinvol is om uzelf op hart- en vaatgebied medisch te laten keuren.

Opties:

Basisplus Sportmedische Onderzoek (BSMOplus) 

Groot Sportmedische Onderzoek (GSMO) 

Uitgebreide (Topsport) Sportmedische Onderzoek (USMO)

Inspanningstest voor cardiovasculaire (hart- en vaatziekte) screening met of zonder ademgasanalyse 

Maximale Inspanningstest voor hartslagzones en VO2-max

Controleer na het maken van uw keuzes of de keuring (gedeeltelijk) wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Een overzicht hiervan vindt u ook op www.sportzorg.nl. (https://www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg)

Formulieren: 

Medische verklaring Frankrijk: http://netstorage.lequipe.fr/ASO/egp/marathon-de-paris/2015/certificat/certificat-medical-us.pdf

Medische verklaring Italië: http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2019/Running/inglese_4.pdf

Cardiovasculair vragenlijst:

Print versie (ouder dan 35 jaar) (http://www.sportzorg.nl/_asset/_public/Files/Vragenlijst-risico-plotse-hartdood-ouder-dan-35-jaar.pdf)

Digitaal met uitslag 

Opleidingen

Voor toelating tot de opleiding wordt een sportkeuring vereist, waarbij wordt nagegaan of zonder problemen kan worden voldaan aan de sportieve inspanningen tijdens de opleiding. In dat kader kunnen aangeboren en verworven afwijkingen een rol spelen. Inhoudelijk is dit een Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO) met een hartfilmpje in rust. Als in het kader van de opleiding ook aan sportduiken wordt gedaan, dan moet bij de keuring ook een longfunctietest plaatsvinden.

Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO) met hartfilmpje

Voor meer informatie zie:

Sportkeuring CIOS en ALO 

Veiligheid en Vakmanschap (VeVa)

Voor toelating tot de VeVa opleiding is een sportmedische keuring vereist. Er wordt bekeken of u fysiek voldoende fit bent om de opleiding te volgen. Inhoudelijk is dit een Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO) met een hartfilmpje in rust.

Om een afspraak te kunnen maken moet u eerst aanmelden en een vragenlijst invullen. 

Dit kan via www.sportvitalit.nl

Basis Sportmedisch Onderzoek (BSMO) met hartfilmpje

Voor meer informatie zie: 

Sportmedisch advies op veva.nl 

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten